Vrije Toegankelijkheid

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Controleer uw polisvoorwaarden

De meeste verzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid op dezelfde manier als de behandeling na verwijzing door een arts. Voorwaarde is dan wel, dat fysiotherapeuten staan ingeschreven in het Big register en in het Centrale Kwaliteitsregister van het KNGF en zich houden aan de richtlijnen. Natuurlijk voldoen alle therapeuten in onze praktijk aan die voorwaarden.

Er zijn echter sommige verzekeraars die er andere regels op na houden dus check zelf uw polisvoorwaarden.

Een verwijzing heeft u wel nodig bij:

  • een val of (sport) ongeluk
  • een ernstige ziekte
  • aandoeningen die op de chronische lijst voorkomen
  • een behandeling aan huis

Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com