Ouderen en valpreventie

Staat u stabiel op uw benen?

Bent u bang om te vallen als u wat van de grond raapt?
Vallen en struikelen komt veel voor bij ouderen boven de 65 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat 30% van de mensen boven de 65 jaar minimaal één keer per jaar valt. Bij mensen ouder dan 80 jaar, neemt de kans op een valpartij toe met 50%.
Uit dit onderzoek is gebleken dat na het volgen van een valpreventie cursus de valkans afneemt met 46%.

De behandeling

Het doel van het oefenprogramma is het verkleinen van de kans op een valincident en eventuele gevolgen te beperken. Tijdens de training zal rekening worden gehouden met uw niveau van lichamelijk functioneren.
In de eerste bijeenkomst wordt een vraaggesprek, screening en lichamelijk onderzoek uitgevoerd waarin uw gezondheidsprobleem en uw valrisico worden geïnventariseerd.
Het oefenprogramma bestaat uit 10 lessen van een uur in de week of krijgt u tussendoor tijdens uw behandeling.