Thuiszorg therapie

Dit is mogelijk bij alle fysiotherapeuten

Indien u door fysieke problemen (tijdelijk) niet in staat bent naar de praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid u aan huis te behandelen.

Wat is Thuiszorg Fysiotherapie

De Witte Vlinder Fysiotherapie heeft jarenlange ervaring met deze thuiszorg.
Door de vergrijzing en toenemende wens en noodzaak om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen bij gezondheidsproblemen is ook meer zorgbehoefte ontstaan.
De Thuiszorg fysiotherapie richt zich op voorwaarde-scheppende interventies om de mens zo mobiel en actief mogelijk te houden. Eveneens speelt evenwichtstraining, valpreventie en ondersteuning in de vorm van advies en informatie bieden aan mantelzorgers een belangrijke rol.
Deze zorg stemmen we zo goed mogelijk af met de thuiszorg, huisarts en andere hulpverleners, zoals b.v. de ergotherapeut of logopedist. Als initiatiefnemer zal De Witte Vlinder Fysiotherapie deze zorg zo goed mogelijk op elkaar laten afstemmen.

Voor wie:

Naast hulp b.v. na een operatie richt de expertise zich op thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiƫnten en hun mantelzorgers