Etalagebenen

Perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen):

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten
claudicatio intermittens (etalagebenen) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de
beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft
drie procent van 55-plussers last van PAV en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig
beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.

Gesuperviseerde looptraining door een gespecialiseerde therapeut blijkt hier een effectieve
behandeling voor te zijn (in combinatie met een cardiovasculair risicomanagement van de huisarts).
Dit is een intensief traject, welke start met 2 tot 3 behandelingen per week, dit wordt geleidelijk
afgebouwd, waarbij er wordt gewerkt naar zelfstandigheid. Buiten de looptraining om zijn advies in
leefstijl en informatie over de aandoening belangrijke onderdelen van de behandeling. Dit traject
duurt circa een jaar. Uit onderzoek blijkt dat 83% van de patiënten na 5 jaar interventie-vrij is en
geen operatie hoeft te ondergaan.
Meer informatie over de aandoening en behandeling kunt u vinden op:

https://chronischzorgnet.nl/nl/aandoeningen/perifeer-arterieel-vaatlijden/doelgroep-en-behandeling

Onze geschoolde therapeut is aangesloten bij dit landelijke netwerk en volgt jaarlijks scholing om op
de hoogte te blijven.

Bron: Chronisch Zorgnet