Specialisatie netwerken

Binnen onze praktijk zijn de fysiotherapeuten verbonden aan verschillende netwerken. Bij alle netwerken geldt dat het lidmaatschap verplicht om bepaalde bijscholing te volgen, die ook jaarlijks bijgehouden moet worden.
Het doel van een netwerk is het delen van fysiotherapeutische specialistische kennis en onderlinge werkafspraken maken om zo de zorg voor de patiënten te verbeteren en te optimaliseren.
Hierbij kunt u denken aan :

  • Het protocolleren van de fysiotherapeutische zorg
  • Scholing binnen het netwerk
  • Informatieverstrekking aan patiënten en verwijzers
  • Intensievere samenwerking tussen verwijzende specialisten en fysiotherapeuten van het netwerk om de zorg optimaal te stroomlijnen.

Wij zijn aangesloten bij de volgende acht netwerken waarvan de benoemde therapeuten lid zijn: