Veiligheid

Om uw veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen zijn er in de praktijk bedrijfshulpverleners aanwezig. Deze zijn geschoold in EHBO en reanimatie. In het pand is er een AED- apparaat aanwezig. Het pand voldoet aan de (brand)veiligheid