Thuiszorg fysiotherapie2019-12-30T14:05:25+00:00

Uitleg

Indien u door fysieke problemen (tijdelijk) niet in staat bent naar de praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid u aan huis te behandelen.

Wat is Thuiszorg Fysiotherapie
De Witte Vlinder Fysiotherapie ziet tevens de noodzaak om zorg aan huis te gaan uitbreiden.
Door de vergrijzing en toenemende wens om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen bij gezondheidsproblemen is ook meer zorg behoefte ontstaan maar wordt dit probleem niet altijd onderkent.
De Thuiszorg fysiotherapie zal zich daarom richten op voorwaarde scheppende interventies de mens zo mobiel mogelijk te houden. Eveneens speelt val preventie en ondersteuning in de vorm van advies en informatie bieden aan mantelzorgers een belangrijke rol.
Deze zorg willen we zo goed mogelijk afstemmen in samenspraak met de thuiszorg, huisarts en andere hulpverleners zoals bv ergotherapie. Als initiatief nemer zal De Witte Vlinder Fysiotherapie deze zorg zo goed mogelijk op elkaar laten af stemmen.

Voor wie:
Naast hulp b.v. na een operatie richt de expertise zich op thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiƫnten en hun mantelzorgers